Frankrijk :  COOP
 
COOP-MERCIER 1982 COOP-HOONVED 1984