Italie : BIANCHI
BIANCHI-CAMPAGNOLO    JACK 1973/1977 BIANCHI-CAMPAGNOLO 1973/1977 BIANCHI-FAEMA 1978/1979  
   
BIANCHI-PIAGGIO 1980/1984