CLUBSHIRTS

Naast een grote verzameling Profshirts en Leiderstruien, hier ook een kleinere verzameling CLUBSHIRTS. Niet zomaar clubshirts !!!!
Deze shirts zijn de clubshirts van de Fusievereniging TML-DOMMELSTREEK, de wielerclub waarvan ik ook lid ben.
Het gaat hier dan ook om shirts van wv Colonel Cole uit Best, wcl Het Zuiden en R&TC Wilhelmina uit Eindhoven, deze drie verenigingen zijn gefuseerd tot WV Dommelstreek ook uit Eindhoven.
Uiteindelijk is WV Dommelstreek weer gefuseerd met TML-GELDROP tot
TML-DOMMELSTREEK.
Om een geheel beeld te krijgen van de shirts van onze vereniging ben ik ook deze shirts gaan verzamelen, met het oog op het 100 jarig bestaan van
TML-Dommelstreek (TML was de oudste van de verenigingen en is opgericht in 1919) in 2019, kunnen we zo hopelijk een mooi historisch geheel laten zien.
Dus mocht u nog shirts van een van deze gefuseerde verenigingen hebben, houdt ik mij zeer aanbevolen.